ساخت ستون و سرستونهای هخامنشی ، تولید مجسمه سر گاو فایبرگلاس     ساخت ستونهای تزئینی و سردرب های فایبرگلاس